ผลิตภัณฑ์ยูซานา


ยูซานาไวท์เทนนิ่ง ทูธเพสท์/USANA Whitening Toothpaste
ไวท์เทนนิ่ง ทูธเพสท์/ Whitening Toothpaste

ปากสะอาดสดชื่นและขาวขึ้นด้วยยาสีฟัน ที่ปราศจากฟลูออไรด์ และโปรไบโอติกขั้นสูงเพื่อสุขภาพช่องปาก

รายละเอียดเพิ่มเติม