นโยบายการคืนสินค้าภายใน 30 (สามสิบ) วัน

นโยบายการรับประกันคืนเงิน 100% โดยไม่มีเงื่อนไข ภายใน 30 วันสำหรับ กรณีลูกค้าไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และใช้สินค้าแล้วไม่เกิน 10% ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าให้กับบริษัทภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ซื้อ เพื่อรับสินค้าทดแทน, หรือเปลี่ยนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

การรับประกันคุณภาพสินค้าของบริษัทและจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่สมบูรณ์ให้กับลูกค้า ผู้ที่ต้องการคืนสินค้าที่เสียหายหรือไม่สมบูรณ์จะส่งสินค้าคืนภายใน 7 วัน

 

ข้อมูลบริษัท
SPT Life Limited Partnership
USANA Independt Associate
(Gold Director)
SPT Life Ltd., Part., Media
ข้อมูลติดต่อ